Polityka prywatności firmy BCD Sp. z o.o. oraz serwisu bcd.pl

Ochrona prywatności użytkowników serwisu bcd.pl ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o nasz klientach oraz o użytkownikach w naszym serwisie.

Dane osobowe

Podczas składania zamówienia w naszej firmie mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych przy kontakcie telefonicznym, mailowym lub w inny sposób. Poniższe zasady regulują przepływ tych informacji.

OŚWIADCZNEIE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje od swoich klientów podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Administratorem danych jest BCD sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-155) na ul. Dekoracyjnej 6, KRS 0000085330 (zwany Administratorem).

 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z klientami. Podstawą przetwarzania jest zgoda klienta o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) , a w zakresie w jakich dane dotyczą realizacji mowy podstawę stanowi art. 6 ust 1 lit b) RODO. Ponadto podstawę mogą stanowić art. 6 ust 1 lit c) (realizacja prawnie nałożonego obowiązku), art. 6 ust 1 lit d) (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust 1 lit f) (przetwarzanie w celu wynikającym z prawnej uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią).

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w postaci organów władzy sadowniczej, uczestników postępowań i osobom trzecim, którym dane musza zostać przekazane w celu realizacji umowy zawartej z Klientem . Ponadto dane Klienta mogą być przekazane  upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.

 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych, chyba że potrzeba taka powstała w związku z prowadzonym postępowaniem.

 6. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej fakt zawarcia i realizacji umowy, a także przez okres upływu przedawnienia roszczeń związanych z obsługą Klienta.

 7. Klient ma prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 8. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

 9. Klient ma prawo żądania przeniesienia danych.

 10. Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,

 11. Klient ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Administrator zastrzega, iż nie podanie wymaganych danych może uniemożliwić osiągnięcie celu, dla którego są przekazywane. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.

 13. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Pliki cookies i inne podobne technologie

Serwis internetowy Bcd.pl może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Są to informacje zapisywane przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które mogą zostać odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Bcd.pl. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies we własnej przeglądarce tak aby żadne pliki cookie nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookie mogły zostać usunięte. Więcej informacji na temat technologii cookies dostępnych jest na stronie.

Wtyczki społecznościowe i widżety serwisów partnerskich

Serwis Bcd.pl wykorzystuje wtyczki oraz widżety umożliwiające połączenie naszego serwisu internetowego z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook. Umieszczenie wtyczek społecznościowych oraz widżetów powoduje że portale społecznościowe otrzymują informację o odwiedzonej przez Państwa stronie na podstawie adresu IP.

Linki do innych stron internetowych

Serwis Sieć Budowlana.pl zawiera również odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Niniejsze postanowienia i wskazówki dotyczące serwisu Bcd.pl, związane z ochroną danych dotyczą tylko naszej witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za obce treści dostępne po przejściu na inne strony i prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych tam obowiązujących.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zapisów, środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne ze względu na rozwój techniczny oraz zmiany w przepisach prawa. W takich przypadkach również polityka prywatności zostanie odpowiednio dopasowana. Prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującą wersją.

Podmiot gromadzący dane

Podmiotem gromadzącym dane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego jest firma:

BCD Sp. z o.o.
ul. Dekoracyjna 6

65-155 Zielona Góra
NIP: PL 9291684550
KRS: 0000085330 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.