Dla firmy BCD został nadany nowy Globalny Numer Lokalizacyjny GLN

 

 

Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) umożliwia sprawną komunikację wewnątrz organizacji, jak również pomiędzy rozproszonymi partnerami biznesowymi. Znajduje zastosowanie w przypadku podmiotów gospodarczych, a także administracji publicznej. GLN dostarcza danych o partnerze handlowym lub lokalizacji (np. adres fizyczny, adres cyfrowy, rodzaj miejsca lokalizacji). Dzięki indywidualnemu numerowi lokalizacyjnemu zapewniasz sprawny obieg informacji pomiędzy stronami, a tym samym wpływasz na czas i przebieg procesów biznesowych.

Jakie korzyści przynosi własny numer GLN:

  • precyzyjna identyfikowalność podmiotów gospodarczych i punktów odbioru i dostaw,
  • usprawnienie procesów logistycznych,
  • jednoznaczna weryfikacja użytkowników,
  • sprawna realizacja procesów komunikacyjnych,
  • wsparcie procesów biznesowych.

GLN to unikatowy numer przydzielany przez organizację GS1. Służy do identyfikacji przedsiębiorstwa lub organizacji jako jednostki prawnej. GLN jest trzynastocyfrowym numerem, za pomocą którego zapewnisz sobie identyfikowalność w ramach komunikacji EDI